fbpx
Blog 16.08.2020

Zatrudnienie Cudzoziemca w Krakowie i Małopolsce – jakie formalności są wymagane?

Z roku na rok coraz chętniej zatrudniamy obcokrajowców. Także w Krakowie coraz częściej słychać obcy akcent wśród pracowników restauracji, sklepów, czy stacji benzynowych. Zatrudnianie cudzoziemców nie jest takie trudne, trzeba jednak pamiętać o dopełnieniu wszelkich formalności, aby nie zaszkodzić sobie, ani pracownikowi. Zobacz jak to zrobić!

Coraz więcej cudzoziemców podejmuje pracę w Krakowie i Małopolsce

Jak wynika z badań i raportów Małopolskiego Obserwatorium Rozwoju Regionalnego, cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają w celach zarobkowych do Krakowa i okolic mają długoterminowe plany. Czasem jednak Polska to tylko początek ich ścieżki kariery i planują wyjechać zarobkowo do kolejnych rajów UE, a w Polsce chcą rozpocząć nowe życie i studiować na jednej z krakowskich uczelni. W latach 2012-2016 liczba zezwoleń na pracę dla osób spoza Unii Europejskiej wzrosła o 111%. Wśród zatrudnionych cudzoziemców w Małopolsce najwięcej jest obywateli Ukrainy. Zatrudniamy też osoby z Mołdawii, Rosji i Białorusi. Coraz więcej też osób przyjeżdża z Indii, by podjąć pracę w okolicy Krakowa. 

Cudzoziemcy bardzo chętnie osiedlają się i zatrudniają w Małopolsce. Zwykle pensje nie spadają tutaj poniżej minimalnej krajowej, są tutaj też zatrudniani na umowę o pracę i mają okazję pracować zgodnie ze swoim kierunkowym wykształceniem. Oświadczenie o powierzeniu wykonania pracy gości już w dokumentacji całkiem sporej grupy obcokrajowców. 

Jakich formalności trzeba dopełnić zatrudniając cudzoziemca w Polsce?

Przede wszystkim ważne jest pozwolenie na pobyt i pracę, które ma za zadanie przedłożyć pracownik. Z kolei pracodawca występuje o pozwolenie na zatrudnienie pracownika. Wszelkie formalności mogą w imieniu obu stron pomóc wypełnić agencje outsourcingowe, które zajmują się pośrednictwem w zatrudnianiu cudzoziemców.

Kiedy cudzoziemiec nie potrzebuje pozwolenia na pracę?

Cudzoziemiec nie musi uzyskiwać pozwolenia na pracę w ściśle określonych okolicznościach. Przede wszystkim dotyczy to osób, które: 

  • są obywatelami państw Unii Europejskiej lub państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, należącego do UE
  • mają status uchodźcy nadany w Polsce lub udzielono mu w naszym kraju ochrony uzupełniającej, ma zgodę na pobyt tolerowany, lub też korzysta z ochrony czasowej w Polsce
  • mają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w Polsce
  • są nauczycielami języków obcych w placówkach oświatowych
  • są członkami rodzin cudzoziemca, który jest obywatelem UE, UOG lub Szwajcarii
  • są studentami studiów w RP (zwolnienie dotyczy miesięcy wakacyjnych lub sytuacji odbywania przez studenta staży międzynarodowych)
  • są delegowane przez pracodawcę zza granicy
  • są obywatelami krajów: Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Republiki Mołdowy, Białorusi, Armenii oraz Ukrainy i posiadają tytuł prawny uprawniający do zwolnienia na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 12 Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
03. Kontakt

Szukasz rozwiązań kadrowych
dla twojej Firmy? Znajdziemy je dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami!

04. Zostań partnerem

Zostań naszym partnerem

Jesteś doświadczonym przedstawicielem handlowym, który umie świetnie porozumieć się z ludźmi i łatwo nawiązuje biznesowe relacje? Masz już portfel kontaktów w firmach z wielu różnych branż, np.: budowlanych, produkcyjnych, handlowych, magazynowych i wielu innych?

To właśnie Ciebie szukamy!

Zostań naszym Partnerem i zwiększ swoje dochody.