fbpx
Blog 26.07.2020

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy krok po kroku – zielone światło na outsourcingu pracowników sezonowych z Ukrainy w dobie pandemii

Trwająca pandemia dała się we znaki nie tylko pracownikom, ale również przedsiębiorcom. Wiele polskich firm opiera się na zatrudnieniu pracowników z Ukrainy. Niestety wybuch pandemii diametralnie zmienił rynek pracy i możliwości zatrudnienia pracowników spoza Unii Europejskiej. Przekroczenie granicy dla obywateli Ukrainy stało się barierą nie do pokonania, a w konsekwencji utratą części pracowników. Czy restrykcje zniesione po 1 lipca 2020 roku istotnie wpłyną na polepszenie sytuacji ?

Zatrudnienie pracownika z Ukrainy – krok po kroku

Najważniejszym i pierwszym krokiem zatrudnienia obywatela Ukrainy na terytorium Polski jest uzyskanie zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Zezwolenie na pracę można uzyskać poprzez złożenie wniosku u Wojewody. Innym rozwiązaniem jest wypełnienie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Rejestracją oświadczenia zajmuje się Powiatowy Urząd Pracy. Co najważniejsze – w Urzędzie Pracy należy zostawić wyłącznie kopię oświadczenia. Oryginalny dokument powinien zachować obywatel Ukrainy, gdyż będzie mu niezbędny do wydania wizy na pobyt. W pierwszym dniu pracy, pracodawca ma obowiązek poinformować Urząd Pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca. W przypadku niestawienia się pracownika w miejscu pracy w ciągu 7 dni od jej przewidywanego rozpoczęcia również należy zgłosić ten fakt w urzędzie.

Zatrudnienie w dobie pandemii

Stan pandemii w Polsce wprowadzono 14 marca i od tej daty zaszły zmiany w możliwości wykonywania pracy przez pracownika z Ukrainy. Nie będą musieli martwić się o niespodziewane oddelegowanie ich na terytorium kraju. Wykonywanie pracy w trakcie pandemii jest w pełni legalne bez załatwiania pozwoleń na pracę i pobyt.

W przypadku gdy, praca wskazana w oświadczeniu dobiega końca podczas trwania epidemii, obcokrajowiec może ją wykonywać do trzydziestu dni po ogłoszeniu zakończenia pandemii. Z uwagi na szczególne okoliczności, pracownik ten nie musi posiadać zezwolenia na pracę. Dokumentacja złożona przed wybuchem epidemii dam możliwość wykonywania pracy dłużej niż dopuszczalne wcześniej 6 miesięcy. Należy jednak pamiętać, że po ustąpieniu epidemii niezbędne będzie uzyskanie nowych zezwoleń i oświadczeń, a ich brak może skutkować sankcjami karnymi nałożonymi na pracodawcę.

Nowe możliwości dały zielone światło na outsourcing pracowników sezonowych z Ukrainy.  Co prawda do 1 lipca musieli przejść obowiązkową 14-dniową kwarantannę po przekroczeniu granicy RP, jednak po tej dacie nie muszą się już tego obawiać. Ze względu na zapotrzebowanie  pracowników z Ukrainy do prac sezonowych w Polce, władze kraju zadecydowały o zniesieniu przymusowej kwarantanny. Po przyjeździe do kraju, pracownik ma obowiązek złożyć wniosek o pobyt tymczasowy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Pracę może wykonywać natomiast od razu po złożeniu wniosku, nie czekając na rozpatrzenie wniosku.

Wprowadzone zmiany znacznie ułatwiły wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy. Korzyści odczuli również Polscy przedsiębiorcy, dla których cudzoziemcy są często podstawowym filarem funkcjonowania przedsiębiorstwa. Warto także pamiętać o możliwości łatwiejszego pozyskiwania pracowników do pracy dzięki outsourcingowi pracowniczemu. Jeśli jeszcze nie wiesz jak w ten sposób zatrudnić pracownika z Ukrainy i jakie korzyści niesie za sobą outsourcing – koniecznie zapytaj!

03. Kontakt

Szukasz rozwiązań kadrowych
dla twojej Firmy? Znajdziemy je dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami!

04. Zostań partnerem

Zostań naszym partnerem

Jesteś doświadczonym przedstawicielem handlowym, który umie świetnie porozumieć się z ludźmi i łatwo nawiązuje biznesowe relacje? Masz już portfel kontaktów w firmach z wielu różnych branż, np.: budowlanych, produkcyjnych, handlowych, magazynowych i wielu innych?

To właśnie Ciebie szukamy!

Zostań naszym Partnerem i zwiększ swoje dochody.