Wynagrodzenie rozliczane jest na podstawie protokołu, raz w miesiącu. Stanowi ono iloczyn, wynegocjowanej indywidualnie stawki za konkretną usługę oraz ilości wykonanych usług.