fbpx
Blog 04.09.2020

Zatrudnianie osób zza granicy – jakie druki oraz dokumenty są potrzebne do zawarcia umowy?

Coraz więcej firm decyduje się na zatrudnienie cudzoziemców. Osoby zza granicy przyjeżdżają już nie tylko na zbiory truskawek czy do pomocy przy żniwach. Okazuje się, że obcokrajowcy coraz chętniej przyjeżdżają do Polski na dłużej i chcą tu legalnie pracować. Podejmują się nie tylko prac sezonowych, ale także pracy na etacie wszędzie tam, gdzie brakuje rąk do pracy. Jakich dokumentów potrzebujesz, aby zatrudnić pracowników zza granicy?

Czy zatrudnianie cudzoziemców w Polsce jest trudne?

Aby zatrudnić pracownika zza granicy, trzeba przygotować stosowne dokumenty. Najwięcej formalności trzeba spełnić jeśli chcesz zatrudnić osoby spoza EOG, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii lub takie, które nie są ustawowo zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Nie ma problemu z tym, żeby wszystkie dokumenty przygotować samemu, nie jest to trudne zadanie, jednak coraz więcej osób korzysta z usług firm outsourcingowych, które pomagają przebrnąć przez wszystkie formalności zarówno pracownikom, jak i pracodawcom.

Zezwolenie na pracę typu A

Są dwa rodzaje zezwoleń na pracę dla osób, które chcą pracować na terenie Rzeczypospolitej – zezwolenie A i B. Wydawane są one w zależności od pełnionej w firmie funkcji. Zezwolenia na pracę typu A są najbardziej popularne i wydawane są osobom, które chcą wykonywać pracę na terytorium naszego kraju na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba także znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polski. Zezwolenie wydaje się na okres do 3 lat.

Do wniosku o zezwolenie na pracę należy dołączyć dokumenty związane z działalnością firmy – wydruk z CEIDG, umowę spółki, czasem też można dołączyć wydruk z KRS. Aby przyspieszyć rozpatrywanie wniosku, warto złożyć też oświadczenie o miejscu zamieszkania pracodawcy. Jeśli pracodawcą jest osoba fizyczna trzeba także dostarczyć kopię dowodu tożsamości.

Ze strony pracownika wymaga się przekazania kopii wymaganych stron ważnego paszportu, a w przypadku jego nieposiadania- innego ważnego dowodu tożsamości. Konieczne jest także dołączenie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osoby zatrudnianej w zawodzie regulowanym – w uzasadnionych przypadkach to pracodawca może poświadczyć posiadanie wymaganych kwalifikacji. Do wniosku dołącza się tez informację od starosty – zawsze w oryginale, a także dokument potwierdzający spełnienie przez cudzoziemca wymagań, które były stawiane kandydatom przez pracodawcę.

Zezwolenie na pracę typu B 

Z kolei zezwolenie na pracę typu B potrzebują osoby, które są zatrudniane na wyższe, bardziej odpowiedzialne stanowiska. Przede wszystkim wydawane jest gdy cudzoziemiec ma pełnić w zarządzie firmy funkcję osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową. Może być też potrzebne osobom, które mają prowadzić sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. W tym przypadku wymagany jest także staż pracy na tym stanowisku przez 6 miesięcy w ciągu ostatniego roku. Te zezwolenia wydawane są zazwyczaj na okres 3 lat. Wyjątkiem jest sytuacja, w której osoba prawna zatrudnia powyżej 25 osób – wtedy wydaje się zezwolenie na okres nawet do 5 lat.

03. Kontakt

Szukasz rozwiązań kadrowych
dla twojej Firmy? Znajdziemy je dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami!

04. Zostań partnerem

Zostań naszym partnerem

Jesteś doświadczonym przedstawicielem handlowym, który umie świetnie porozumieć się z ludźmi i łatwo nawiązuje biznesowe relacje? Masz już portfel kontaktów w firmach z wielu różnych branż, np.: budowlanych, produkcyjnych, handlowych, magazynowych i wielu innych?

To właśnie Ciebie szukamy!

Zostań naszym Partnerem i zwiększ swoje dochody.