fbpx
Blog 31.08.2020

Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce – jak sporządzić umowę?

Zatrudnianie obcokrajowców w Polsce to już norma. Coraz więcej osób przyjeżdża do nas pracować i mieszkać na stałe, nie tylko szukając szybkiego zarobku sezonowego. Z podpisaniem umowy z cudzoziemcami wiąże się szereg formalności, które powinny być wykonane, aby pracownik był zatrudniony w pełni legalnie. Obie strony umowy są rzetelnie sprawdzane przez urzędników, co pozwala zachować bezpieczeństwo zarówno pracownika, jak i pracodawcy. 

Legalny pobyt i legalna praca dla cudzoziemców

Wielu przedsiębiorców zatrudnia osoby zza granicy. Podstawowym dokumentem, który pracownik powinien posiadać jest pozwolenie na pobyt na terenie Rzeczypospolitej Polski. Jeśli pracownicy nie są oni obywatelami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii i nie są ustawowo zwolnione z tej konieczności, składają oni wniosek o zezwolenie na pracę, w którym przedstawiane są bardzo szczegółowe informacje na temat pracodawcy oraz pracownika.

Podawany jest w nim między innymi planowany rodzaj umowy oraz proponowane wynagrodzenie i najczęściej są to informacje wiążące. Nie można bowiem zawrzeć umowy mniej korzystnej dla pracownika niż opisana w tym właśnie dokumencie, czy też z oferowanym niższym wynagrodzeniem. Oficjalnie jest to nielegalne. Warto więc dużo wcześniej przemyśleć wszelkie kwestie prawne i finansowe, bowiem za zatrudnienie cudzoziemca na mniej korzystnych dla niego warunkach grozi grzywna od 3 do 5 tysięcy zł. Podobnie karane jest powierzenie wykonywania pracy w innym zawodzie lub na innym stanowisku niż zostało to określone w przedłożonych do wniosku dokumentach.

Umowa zrozumiała dla obcokrajowca

Jedną z najważniejszych kwestii jest sporządzenie właściwej umowy o pracę lub innej określonej przez pracodawcę. Powinna być ona przedstawiona cudzoziemcom w języku dla nich zrozumiałym – niekoniecznie ich ojczystym. Kodeks pracy nie wymaga podpisywania umowy w języku, którym włada pracownik. Tę kwestę reguluje ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ważne jest to, aby w umowie zawrzeć warunki dotyczące uzyskania zezwolenia na pracę. Należy pamiętać, ze umowa ma za zadanie chronić interesy obu stron i zawierać wszelkie informacje o rodzaju wykonywanej pracy, wymiarze czasu pracy, pełnionych obowiązkach i obejmowanym stanowisku.

Zezwolenie na pracę – koordynowanie przez pracodawcę

Ważne jest też to, że to pracodawca dba o to, aby informować na każdym etapie pracownika o wszelkich działaniach podejmowanych w związku z wymaganym zezwoleniem na pracę, wszelkich decyzjach z nim związanych i o całym toku postępowania. To także pracodawca ma za zadanie zachować staranności w tym zakresie. To on staje się pośrednikiem między pracownikiem i urzędami w tym zakresie. Także do niego należy pilnowanie wszelkich terminów związanych z terminami, wnioskami o późniejsze przedłużenie pobytu pracownika i dalszym informowaniu go o wszelkich kwestiach z tym związanych.

03. Kontakt

Szukasz rozwiązań kadrowych
dla twojej Firmy? Znajdziemy je dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami!

04. Zostań partnerem

Zostań naszym partnerem

Jesteś doświadczonym przedstawicielem handlowym, który umie świetnie porozumieć się z ludźmi i łatwo nawiązuje biznesowe relacje? Masz już portfel kontaktów w firmach z wielu różnych branż, np.: budowlanych, produkcyjnych, handlowych, magazynowych i wielu innych?

To właśnie Ciebie szukamy!

Zostań naszym Partnerem i zwiększ swoje dochody.