fbpx
Blog 12.10.2020

Zawód kryzysowy

Trudno budować plany, gdy wszystko wokół tak dynamicznie się zmienia. Prognozy zawodów deficytowych na rok 2020 tworzone były wprawdzie w innej – przed-pandemicznej rzeczywistości, jednakże pewne trendy najprawdopodobniej zostaną utrzymane.

Różnorodność terytorialna

Gdyby opierać się na badaniach przedstawionych w raporcie „Barometr zawodów” (wykonanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie na zlecenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), wówczas zobaczymy pewną różnorodność zapotrzebowania na poszczególne zawody w poszczególnych województwach. Niemniej jednak kilka zawodów deficytowych powtarza się w całym kraju.

Wśród prognozowanych zawodów, których brakować miało w 2020 roku w całej Polsce należy wymienić  pielęgniarki i położne, kucharzy, elektryków, elektromechaników i elektromonterów, kierowców samochodów ciężarowych i ciągników, monterów instalacji budowlanych,  operatorów i mechaników sprzętu do robót ziemnych i spawaczy.

Niemal we wszystkich województwach istnieje deficyt: lekarzy, cieśli i stolarzy budowlanych, dekarzy i blacharzy budowlanych, kierowców autobusów, krawców i pracowników produkcji odzieży, operatorów obrabiarek skrawających, piekarzy, robotników budowlanych, brukarzy czy ślusarzy.

Pozostałe zawody deficytowe wskazane w prognozie to: betoniarze i zbrojarze, blacharze i lakiernicy samochodowi, fizjoterapeuci i masażyści, fryzjerzy, magazynierzy, mechanicy pojazdów samochodowych, murarze i tynkarze, nauczyciele praktycznej nauki zawodu, nauczyciele przedmiotów zawodowych, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej,  pracownicy ds. rachunkowości i księgowości, pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie, robotnicy obróbki drewna i stolarze oraz samodzielni księgowi.

Zawody odporne na kryzys

Nie będzie zaskoczeniem, że w najbliższych czasie możemy spodziewać się istotnego zapotrzebowania na zawody związane z medycyną, a zatem lekarze i pielęgniarki oraz położne. Nie bez znaczenia pozostaje tu fakt, że deficyt tych zawodów istniał jeszcze przed pandemią. Biorąc pod uwagę obecną sytuację pandemiczną nie sposób uwolnić się od myśli, że ratownictwo medyczne także będzie poszukiwać każdych rąk do pracy.

Możemy przypuszczać, że pracę nadal znajdą zawody takie jak kierowcy autobusów oraz samochodów ciężarowych, ponieważ pomimo kryzysu transport będzie musiał funkcjonować, aby zapewnić działanie wielu dziedzin przemysłu i życia codziennego. Prawdopodobnie niezmiennie poszukiwanymi specjalistami będą nadal elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, spawacze i ślusarze, ponieważ ich praca ma istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie licznych zakładów przemysłowych. Nadal możemy spodziewać się zapotrzebowania na robotników budowlanych oraz przedstawicieli takich zawodów, jak cieśle, dekarze, czy brukarze. Wreszcie piekarze i kucharze nadal powinni bez problemu znaleźć nową pracę.

Aktualne oferty pracy

Badania – badaniami, prognozy – prognozami, a życie swoje. Gdyby spojrzeć na aktualne oferty pracy, będziemy mieć także pewien obraz zapotrzebowania rynku pracy na poszczególne zawody czy sektory rynku. Najwięcej pracodawców poszukuje pracowników na stanowiska robotnicze oraz sprzedażowe i te zawody powinny najłagodniej przejść przez kryzys związany z pandemią. Kolejne dziedziny, które powinny być odporne na kryzys to obsługa klienta oraz inżynieria.

Ze względu na liczne obostrzenia związanie z pandemią możemy się także spodziewać przeniesienia wielu obszarów życia codziennego do sieci, dlatego nie dziwi zapotrzebowanie na informatyków i programistów. Ekonomiści także nadal są często poszukiwani.

Outsourcing pracowników

Dość dobrym rozwiązaniem na czas kryzysu jest także kontakt z agencją outsourcingową, która współpracując z licznymi firmami, posiada bieżące zapotrzebowanie na pracowników wielu poszukiwanych zawodów i  może być świetną odpowiedzią na zastój w zapotrzebowaniu na niektóre zawody.

03. Kontakt

Szukasz rozwiązań kadrowych
dla twojej Firmy? Znajdziemy je dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami!

04. Zostań partnerem

Zostań naszym partnerem

Jesteś doświadczonym przedstawicielem handlowym, który umie świetnie porozumieć się z ludźmi i łatwo nawiązuje biznesowe relacje? Masz już portfel kontaktów w firmach z wielu różnych branż, np.: budowlanych, produkcyjnych, handlowych, magazynowych i wielu innych?

To właśnie Ciebie szukamy!

Zostań naszym Partnerem i zwiększ swoje dochody.