fbpx
Blog 24.10.2020

Rynek pracy wobec drugiej fali pandemii

Badania statystyczne przeprowadzone we wrześniu 2020 jasno wskazują na spadek koniunktury w niemal wszystkich badanych sektorach. Zarówno w krótszym, jak i dłuższym okresie czasu, spadek gospodarczy będzie niósł za sobą istotne zmiany również na rynku pracy.

Najgorzej w gastronomii

O ile około 60% firm z branży przetwórstwa przemysłowego, budownictwa, handlu hurtowego i detalicznego oraz transportu i gospodarki magazynowej określa negatywne skutki pandemii na ich firmy jako nieznaczne, to aż 43% firm związanych z zakwaterowaniem i gastronomią określa ją jako poważną. Aż 17% przedsiębiorców tej branży nazywa swoją sytuację, jako zagrażającą stabilnością firmy, co nie brzmi najlepiej. Co więcej, zaledwie 6% z nich nie korzystało z żadnych form pomocy w ramach Tarczy Antykryzysowej.

W wymienionych sektorach rynku większość pracowników nie korzystała z możliwości pracy zdalnej. Wyjątkiem jest handel hurtowy, gdzie ponad 22% pracowników pracowało online. Ponadto firmy ze wszystkich branż poddanych analizie, odnotowały spadki zamówień – zarówno składanych przez nich samych, jak również ich klientów. Sytuacja znów najgorzej wyglądała w dziedzinie zakwaterowania i gastronomii, która we wrześniu wyniosła ponad 20% spadek sprzedaży.

Ograniczony czas na przetrwanie

Wszystkie wymienione liczby nie wyglądają najlepiej, ale też nie mrożą krwi w żyłach. Sytuacja wygląda zgoła inaczej, jeśli spojrzeć na szacunki przedsiębiorców, odnośnie czasu, jaki przetrwają na rynku przy zachowaniu obecnych obostrzeń (nie zakładając nawet kolejnego lock downu). Powyżej 6 miesięcy funkcjonowania firmy prognozuje około połowa przedsiębiorców z branży przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego i detalicznego oraz transportu i gospodarki magazynowej. Około 20% z nich przetrwa w obecnej sytuacji zaledwie 4-6 miesięcy, zaś około 2-3 miesiące zostało 14-18% wszystkim wymienionym prócz budownictwa, w którym ponad 30% szacuje tak krótki czas działalności.

Znów najgorsze prognozy w tym zakresie dotyczą zakwaterowania i gastronomii, gdzie ponad 85% firm nie przetrwa do wiosny (dadzą radę funkcjonować jeszcze przez 2-6 miesięcy). Drugą falę szacuje przetrwać zaledwie 11% przedsiębiorców tej branży. Liczby mówią same za siebie i chyba nie wymagają nawet komentarza. Sytuacja jest bardzo poważna.

Rynek pracy, a walka o przetrwanie firm

Druga fala pandemii nie tylko trwa, ale wręcz rozkręca się w najlepsze. Można domniemywać, że obostrzenia nie zostaną przez kolejne miesiące zatrzymane w tym samym punkcie. Pandemia staje się coraz bardziej groźna zarówno dla życia Polaków, ale także dla gospodarki i rynku pracy, który siłą rzeczy ucierpi. Biorąc pod uwagę dane statystyczne i prognozy firm, z mapy pracodawców zniknie w najbliższych miesiącach ogromna ilość przedsiębiorstw, a co za tym idzie – pracę straci zatrważająca ilość pracowników.

Wielka niewiadoma

Możemy analizować statystyki, dodawać, odejmować, mnożyć i dzielić na wszystkie sposoby, a jednak nie przewidzimy faktycznego rozwoju sytuacji. Spodziewać należy się trudnego czasu, który nie wszyscy przetrwają. Na tak trudną sytuację nie ma złotej recepty, jednakże istnieją rozwiązania, które mogą pomóc choćby ograniczyć koszty utrzymania pracowników, które przecież do małych nie należą. Szczególnie więksi przedsiębiorcy powinni rozważyć outsourcing pracowników, który może okazać się bardzo dobrym rozwiązaniem na kryzys. Z drugiej strony, jest to także koło ratunkowe dla osób, które będą szukać pracy, ze względu na szersze możliwości poszukiwań.

03. Kontakt

Szukasz rozwiązań kadrowych
dla twojej Firmy? Znajdziemy je dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami!

04. Zostań partnerem

Zostań naszym partnerem

Jesteś doświadczonym przedstawicielem handlowym, który umie świetnie porozumieć się z ludźmi i łatwo nawiązuje biznesowe relacje? Masz już portfel kontaktów w firmach z wielu różnych branż, np.: budowlanych, produkcyjnych, handlowych, magazynowych i wielu innych?

To właśnie Ciebie szukamy!

Zostań naszym Partnerem i zwiększ swoje dochody.