fbpx
Blog 17.07.2020

Pracownicy sezonowi z zagranicy w Polsce

W polskich firmach pojawia się coraz więcej obcokrajowców. Przedsiębiorcy, którzy chcą ich zatrudniać, powinni pamiętać o konieczności dopełnienia wszelkich istotnych formalności, jest to bowiem bardzo istotna sprawa. Inaczej mogą sprowadzić na siebie i pracownika poważne kłopoty, które mogą nieść za sobą nawet kilkuletnie niechciane konsekwencje. Kluczową kwestią jest wystąpienie z wnioskiem o zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca.

Jak zatrudnić pracownika z zagranicy ?

Obywatele UE nie mają obowiązku posiadania pozwolenia na pracę i, zgodnie z art. 39 Traktatu Ustanawiającego Wspólnotę Europejską, mogą być zatrudniani na takich samych zasadach, jak Polacy. To niezwykle przydatna informacja, ponieważ mając takie informacje pracodawca może zatrudnić pracownicy z zagranicy.  Istnieje oczywiście, grupa ludzi, którzy są zwolnieni z obowiązku posiadania pozwolenia na pracę. Są to osoby, które:

  • mają status uchodźcy,
  • mają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce,
  • posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem Polski,
  • posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • legitymują się Kartą Polaka,
  • są absolwentami polskiej szkoły ponadgimnazjalnej
  • kontynuują stacjonarne studia wyższe.

Jak wygląda ubezpieczeni takiego pracownika?

Oczywiście, pracownicy z zagranicy muszą również być ubezpieczeni. Jak dokładniej wyglądają procedury? Polscy pracodawcy mogą zatrudniać cudzoziemców zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej, czyli umowy o dzieło lub umowy zlecenie. W takim przypadku obowiązuje odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne dla pracownika. Jeżeli chodzi o kwestię podatku dochodowego,to  przedsiębiorca może obliczyć go na zasadach ogólnych,  na zasadzie podatku zryczałtowanego. Ewentualnie  z zastosowaniem przepisów o unikaniu podwójnego podatku. Oczywiście bardzo ważne jest również zezwolenie na zatrudnienie cudzoziemca. Jeżeli obywatel nie jest członkiem UE to panują inne zasady. Warto pamiętać, że w przypadku obywateli pozostałych państw obowiązuje ustawa o zatrudnianiu cudzoziemców, czyli Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017.

Zatrudnianie cudzoziemców ma swoje wady i zalety. Przede wszystkim jest to opłacalne. Jeżeli osoby przyjeżdżają do Polski w celach zarobkowych, wśród korzyści można podkreślić dyspozycyjność pracownika. Dodatkowo możliwość znalezienia osób chętnych do pracy w przypadku problemów ze zgromadzeniem polskich pracowników. Dla osób posiadających rolnictwo lub działalność związaną z ogrodnictwem, pracownik z zagranicy będzie idealnym kandydatem. Tacy pracownicy mogą być zatrudnieni w ramach pracy sezonowej na podstawie umowy zlecenie.

03. Kontakt

Szukasz rozwiązań kadrowych
dla twojej Firmy? Znajdziemy je dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami!

04. Zostań partnerem

Zostań naszym partnerem

Jesteś doświadczonym przedstawicielem handlowym, który umie świetnie porozumieć się z ludźmi i łatwo nawiązuje biznesowe relacje? Masz już portfel kontaktów w firmach z wielu różnych branż, np.: budowlanych, produkcyjnych, handlowych, magazynowych i wielu innych?

To właśnie Ciebie szukamy!

Zostań naszym Partnerem i zwiększ swoje dochody.