fbpx
Blog 11.12.2020

Outsourcing pracowniczy a BHP

Outsourcing pracowniczy cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców, którzy przekonali się o szerokim wachlarzu korzyści, jakie wynikają z trójstronnej współpracy na linii firma – agencja – pracownik. Ci, dla których outsourcing jest nadal nowością często pytają kto odpowiada za BHP w przypadku tego typu umowy. Okazuje się, że odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna.

Za BHP odpowiada pracodawca

Dla każdego przedsiębiorcy oczywistym jest fakt, że to na pracodawcy ciąży obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP oraz instruktaży stanowiskowych. Jako, że to agencja występuje w roli formalnego pracodawcy, toteż i jej obowiązkiem jest zadbanie o to, aby pracownicy przeszli odpowiednie szkolenie wstępne. To również agencja musi wysłać swoich outsourcingowych pracowników na badania lekarskie. Wszystkie te obowiązki spadają tym samym z barków przedsiębiorcy, ale… nie do końca.

Ważna umowa

W tym momencie należy na chwilę się zatrzymać. To właśnie postanowienia umowy między firmą a agencją regulują resztę odpowiedzialności w zakresie BHP. Niejednorodność treści umów wynika przede wszystkim z faktu, że każdy zakład pracy jest inny, a szczególnie w przypadku większych przedsiębiorców, każdy posada dodatkowo własny nadzór BHP i do niego także będą musieli podporządkować się nowi pracownicy outsourcingowi. W związku z powyższym, przed podpisaniem umowy, strony ustalają w jakim zakresie zadania z zakresu BHP będą wykonywane przez poszczególne strony, co jednak nie zwalnia pracodawcy (a zatem agencji) z odpowiedzialności za realizację wszystkich działań BHP.

Koordynator BHP

Zasadniczo każde większe przedsiębiorstwo posiada zbiór własnych zasad pracy, regulaminów pracy i reguł ustalanych przez dział BHP. Często konieczne jest ustalenie osoby koordynatora BHP, który będzie zgodnie z umową odpowiedzialny za dopilnowanie czy praca odbywa się właśnie zgodnie z BHP. Najczęściej rolę tą pełni behapowiec z ramienia zakładu pracy, ze względu na stałą obecność w firmie i znajomość obowiązujących procedur. Jego rolą jest nadzorowanie bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno własnych pracowników przedsiębiorstwa, jak również osób pozyskanych w ramach outsourcingu. Tak czy inaczej, zakres odpowiedzialności każdej ze stron oraz ewentualnie wyznaczonego koordynatora musi być również jasno określony w umowie o współpracy.

Ulga dla pracodawcy

Bez względu na ostateczne ustalenia, w przypadku outsourcingu pracowników przedsiębiorca nie musi martwić się o cały szereg obowiązków, które dotyczą pracodawcy, ponieważ faktycznym zatrudniającym jest w tej trójstronnej umowie agencja. Oprócz BHP i badań wstępnych to na niej najczęściej spoczywa wyposażenie pracowników  w ubrania robocze (chyba ze strony ustalą inaczej), a już pewnością to agencja odpowiada za wszelkie kwestie związane z rekrutacją  i zatrudnianiem pracowników, odciążając w istotny sposób dział kadr i HR firmy. Co więcej, zasadniczą zaletą współpracy w zakresie outsourcingu pracowników jest właśnie elastyczność postanowień umowy, co w czasach kryzysu ma nadal niebagatelne znaczenie.

03. Kontakt

Szukasz rozwiązań kadrowych
dla twojej Firmy? Znajdziemy je dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami!

04. Zostań partnerem

Zostań naszym partnerem

Jesteś doświadczonym przedstawicielem handlowym, który umie świetnie porozumieć się z ludźmi i łatwo nawiązuje biznesowe relacje? Masz już portfel kontaktów w firmach z wielu różnych branż, np.: budowlanych, produkcyjnych, handlowych, magazynowych i wielu innych?

To właśnie Ciebie szukamy!

Zostań naszym Partnerem i zwiększ swoje dochody.