fbpx
Blog 16.04.2020

Pandemia koronawirusa a zwolnienie pracownika

Stan zagrożenia epidemicznego dotyka wszystkie sektory gospodarki. Wielu przedsiębiorców zawiesza działalność, a niektórzy zamykają ją, nie widząc perspektyw na przyszłość. Innym rozwiązaniem może być optymalizacja kosztów, co niejednokrotnie wiąże się z redukcją etatów. Oczywiście taka decyzja nie należy do najłatwiejszych, choć często okazuje się jedynym ratunkiem. 

Czy można wypowiedzieć umowę o pracę z powodu pandemii?

Coraz więcej właścicieli firm zastanawia się nad zwolnieniami pracowników. Przed podjęciem jakichkolwiek radykalnych decyzji, należy dokładnie przeanalizować kodeks pracy oraz przyjrzeć się zaleceniom rządu.

Jeśli umowa z pracownikiem została zawarta na czas określony, pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez podania przyczyny. Oczywiście należy zachować ustalony okres wypowiedzenia. Nieco inaczej sytuacja wygląda w przypadku umów na czas nieokreślony. Pracodawca ma prawo zlikwidować stanowiska pracy, lecz powinien poinformować o powodach takiej decyzji. Przy czym redukcja zatrudnienia z powodu negatywnych dla przedsiębiorstwa skutków koronawirusa stanowi adekwatną podstawę.

Jeśli mowa o likwidacji jednego bądź kilku spośród wielu stanowisk, należy wziąć pod uwagę obiektywne kryteria. Chodzi o sukcesy pracowników, doświadczenie, wykształcenie czy staż pracy. Ponadto, jeżeli sytuacja związana z pandemią negatywnie oddziałuje na kondycję firmy, możliwe jest przeprowadzenie zwolnień grupowych dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 20 pracowników. W innym przypadku przepisy przewidują likwidację poszczególnych stanowisk.

Czy zleceniodawca może rozwiązać umowę zlecenie z powodu pandemii?

Dużo większe problemy czekają na osoby, które pracują w oparciu o umowę zlecenie. Zleceniodawca ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym na skutek ważnej przyczyny. Jeżeli przez stan epidemiczny liczba zleceń rażąco spadnie, będzie to wystarczający powód. Jednak za wykonaną dotychczas pracę należy wypłacić wynagrodzenie.

03. Kontakt

Szukasz rozwiązań kadrowych
dla twojej Firmy? Znajdziemy je dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami!

04. Zostań partnerem

Zostań naszym partnerem

Jesteś doświadczonym przedstawicielem handlowym, który umie świetnie porozumieć się z ludźmi i łatwo nawiązuje biznesowe relacje? Masz już portfel kontaktów w firmach z wielu różnych branż, np.: budowlanych, produkcyjnych, handlowych, magazynowych i wielu innych?

To właśnie Ciebie szukamy!

Zostań naszym Partnerem i zwiększ swoje dochody.