fbpx
Blog 16.04.2020

Jak stworzyć warunki do efektywnej pracy zdalnej?

Sytuacja związana z pandemią koronawirusa wymaga od przedsiębiorców znaczących zmian organizacyjnych. Duże skupisko osób w jednym biurze stanowi potencjalne źródło zagrożenia. Dlatego tam, gdzie jest to możliwe, należy zastosować mechanizm pracy zdalnej. Co zrobić, aby taka decyzja przyniosła oczekiwane efekty?

Proste i jasne zasady

Wykonywanie obowiązków służbowych poza miejscem zamieszkania powinno odbywać się na jasno określonych zasadach. Należy pamiętać, że pracownik pod względem formalnym nadal jest w pracy i ponosi pełną odpowiedzialność za wykonywanie poleceń przełożonego. Natomiast pracodawca musi zapewnić niezbędne narzędzia do realizacji tychże zadań w bezpiecznych warunkach. Dobrą praktyką będzie poinformowanie pracownika o konieczności zachowania zasad BHP. W tym miejscu warto zaznaczyć, że wiele szkoleń można przeprowadzić w trybie online. Relacja oparta na wzajemnym zaufaniu i sumienne działanie dla rozwoju przedsiębiorstwa to aspekty, które z pewnością pomogą obydwu stronom odzyskać spokój w tej niełatwej sytuacji.

Komfort pracownika

Przed zleceniem pracy zdalnej należy zapytać pracownika, czy warunki mieszkaniowe pozwalają mu na efektywne wykonywanie obowiązków. Osoby, które mogą świadczyć je w domu, najczęściej korzystają z komputerów i telefonów komórkowych. Koniecznie należy udostępnić im sprzęt służbowy. W pamięci prywatnych urządzeń nie powinny być gromadzone żadne dane klientów czy dokumenty objęte tajemnicą służbową. Aby zapewnić oczekiwane efekty, warto pozostać otwartym na wszelkie sugestie i potrzeby pracownika.

Garść przepisów

Przy zlecaniu pracy zdalnej mogą pojawić się pewne wątpliwości. Nic dziwnego, gdyż wielu przedsiębiorców zmaga się z tym po raz pierwszy. Należy pamiętać, że pracownik nie może odmówić wykonywania obowiązków służbowych poza miejscem pracy, o ile taki stan nie narusza umowy o pracę lub przepisów prawa. Polecenie wykonania pracy zdalnej można wydać w dowolnej formie (np. ustnie, mailowo, listownie). Od pracodawcy zależy również, jak długo stosunek pracy będzie realizowany w takim trybie.

03. Kontakt

Szukasz rozwiązań kadrowych
dla twojej Firmy? Znajdziemy je dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami!

04. Zostań partnerem

Zostań naszym partnerem

Jesteś doświadczonym przedstawicielem handlowym, który umie świetnie porozumieć się z ludźmi i łatwo nawiązuje biznesowe relacje? Masz już portfel kontaktów w firmach z wielu różnych branż, np.: budowlanych, produkcyjnych, handlowych, magazynowych i wielu innych?

To właśnie Ciebie szukamy!

Zostań naszym Partnerem i zwiększ swoje dochody.